Кабинетът разписа билета на България за банковия съюз

Все още не е ясна сумата, която ще се прехвърли от Фонда за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране